За нас

Агро гигант

Прецизно земеделие

Стремежът на Агро Гигант е да подпомогне едно по- ефективно прецизно земеделие чрез водещи технологии и иновативни процеси.
Ниското производство и отнемащите Ви време операции ще останат в миналото.
Залагаме на мощно оборудване и интегрирана система за управление на земеделието, които осигуряват интелигентно събиране и анализ на данни, приложими за планиране на полето и инспекция на реколтата. Това предоставя на земеделските специалисти по-удобни и ефективни опции, намалява експлоатационните разходи, подобрява качеството на реколтата и увеличава добива.

Агро гигант

Прецизно земеделие

Предлагаме заснемане на Вашите стопанства от високо прецизен дрoн с мултиспектрална система за изображения.Получавате данни за позициониране в реално време, осигуряващи точни измервания на ниво сантиметър.
Анализираме и визуализираме средата с лесен за използване софтуер за картографиране, трансформиращ сценариите от реалния свят в цифрови активи.
Целта ни е да сме максимално полезни на нашите клиенти, предлагайки услуги за автоматизирано събиране на почвени проби на дълбочина 0-30 cm.
С около 225 пръчки и 15 почвени проби на час Ви осигуряваме бързина и ефективност.
Комбинирайки тази услуга с GPS система за навигация регистрираме точно от къде са взети пробите и ви помагаме да планирате специфично за стопанството управление на торовете.

Прецизно земеделие

Предлагаме Ви лесна за използване навигационна система създадена за автоматизиране на селскостопанските машини.
Терминалът CCC POWER е съвременно, ефективно, точно и надеждно решение за прецизно земеделие. Предоставя гъвкави решения и възможност за безпроблемна интеграция в прецизното насочване и автоматичното управление с точност от О до 2 см.
Набавянето и използването на точна информация под формата на аналитични данни е ключов фактор за вземане на правилни решения в земеделието.
От агрономическа гледна точка тази информация дава възможност за планиране на програма за торене, която е точна, навременна и не на последно място екологична.
Заедно с теренното посещение и взимане на почвени проби от Агро Гигант
Ви предлагаме и почвени анализи за голям набор от макро и микро елементи, почвена текстура, листни анализи. Можете на разчитате на нашите експерти и агрономи с дългогодишен опит по време на цялостния процес от взимане на почвените проби до контролираното наторяване, проследяване и отглеждане на културите.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content