Феромоновите капани са предназначени да примамват насекоми с помощта на определени миризми, характерни само за представители на този вид.

Капаните са лесни за използване, екологични и могат да се използват няколко пъти.

 

 

 

За създаването на капани се използва феромон, характерен за женските от определен вид вредители. Подчертавайки го, женските привличат мъжките, които летят в близост.

Мъжките са привлечени от богатия аромат на феромони и те летят към миризмата като накрая попадат в капан и се придържат към лепкава течност.

В резултат на това женските остават „без внимание“ и естественият цикъл на оплождане се нарушава. Такива капани често се задават на определено разстояние от насаждението, за да изтласкат насекомите далеч от него.

 

 

 

Предимствата на феромоновите капани пред пестициди и друга „химия“ са, че те не са токсични и са абсолютно безопасни за хората. Капсулите се зареждат с феромони в количество от само 1-3 mg. В същото време феромоните са летливи вещества, които се унищожават от излагане на слънчева светлина, влага и температура. Те не се натрупват във въздуха и почвата и не ги замърсяват.

Полезните и безобидни насекоми не попадат в капана.

 

 

Източник: bg.sadfans.ru