Днес съществуват автоматизирани системи за вземане на проби от почвата предназначени за бързото събиране на висококачествени проби с помощта на GPS технология и осигурявне на точни и ефективни измервания.
Тези технологии имат потенциал да предоставят богата информация, която фермерите могат да използват, за да направят своите операции по-ефективни.
Не само оборудването и технологиите, използвани за събиране на тази информация, са се променили с годините, но и цялостният подход към анализа на почвата се е развил. Преди години тестването на почвата се фокусира почти изцяло върху тестването на макронутриенти и с течение на времето се разширява, като включва и микроелементи, органични вещества и нива на рН. Започваме да виждаме, че се обръща много повече внимание на това какво още се случва в почвата, особено на микробно ниво. Почвата е пълна с живи, дишащи организми. Всъщност това е най-големият жив организъм на земята.
Като научат повече за различните организми, които живеят в почвата, и ролята, която те играят за здравето и, производителите ще бъдат далеч в по-добра позиция да максимизират възвръщаемостта на инвестициите, да увеличат добивите и качеството на културите, като същевременно гарантират устойчивост на околната среда.
Във фермерството всичко е свързано с наличието на точни данни за вземане на пълноценни решения. В крайна сметка земеделският производител инвестира в дадена област и всичко, което можем да направим е да му помогнем да бъде възможно най-ефективен по отношение намаляване на риска и увеличаване на рентабилността.

 

 

sonda

 

Анализът на почвата, ни позволява да усъвършенстваме ефективността на полето за всяка негова част въз основа на данни като органични вещества.Така можем да определим точно какво е необходимо за постигане на максимална ефективност.
Един от ключовете за научаването на повече за почвата, която ни осигурява храната, която ядем, е да бъдем много по-усърдни в нашия подход към начина, по който я анализираме. По-рано производителят просто можеше да вземе само една проба от поле от 100 дка и да формулира план въз основа на тези ограничени данни. Това няма как да проработи вече в днешно време.
Днес от същото поле може да се изискват над 200 различни ядра, като тези данни се използват за заземяване на изображения и компютърно генерирани карти, за да се създадат по-точни препоръки в множество зони за управление, открити в полето.
Но дори и най-точните данни не означават много, ако не могат лесно да бъдат използвани и внедрени във фермата. Някои оценки показват, че само всеки четвърти производител годишно тества почвата си. Част от проблема е, че през годините са правени много неточни тестове.

 

pexels-kenneth-carpina-2203685

 

Разбирането на биологичните характеристики на почвата е особено важно. Винаги търсим начини да произведем повече с ресурсите, с които разполагаме. Чрез по-доброто разбиране на биологичните вещества в почвата бихме могли
значително да увеличим както добива, така и печалбата, като същевременно запазим или дори намалим разходите за производство.

Въпреки че появата на сателитни технологии започна да ни позволява да идентифицираме някои проблемни области, тази информация по същество е безполезна, ако не знаем какво причинява проблема. Анализът на почвата може да ни помогне да идентифицираме корена на проблема, да намерим решение и след това да определим начина на действие. Трябва да направим щателна оценка и използване на всеки слой информация, за да изградим по-ясна картина на цялата почвена среда, за да вземем информирани управленски решения.

 

 

Днес тестването на почвата предлага някои невероятни възможности за земеделските производители да открият нова ефективност в рамките на своите операции и да увеличат добивите, но тепърва започваме да надраскваме повърхността. През следващите пет години с количеството данни, които се събират на ниво поле, ще видим някои невероятни пробиви, които ще променят възгледа ни за един от най-ценните ни ресурси: почвата.