Метеорологичните станции дават отговор на множество въпроси за да Ви позволят да вземате информирани решения относно вашите култури.

Независимо дали става дума за съобщение, предупреждаващо за твърде висока скорост на вятъра, с цел да се подсигури безопасно продължение на пръскането или за усилващи се валежи през последните 24/ 48 часа, цифровите метеорологични станции улесняват живота на много фермери, които са взели иновативното решение да ги инсталират във фермата си.

 

 

 

ВАЛЕЖИ

• Валеше ли на полето и колко?

• Достъпно ли е полето с тежки машини?

• Подходящо ли е за пръскане и прибиране на реколтата?

• Какъв е общият брой на валежите от началото на годината?

• Кога валеше за последно?

• Имало ли е достатъчно валежи по време на важни етапи на растеж на растенията?

 

 

 

 

ТЕМПЕРАТУРА НА ПОЧВАТА

• Каква беше средната дневна температура през последните няколко дни?

• Замръзнала ли е почвата?

• Има ли риск от загуба на азотни торове поради денитрификация?

• Подходяща ли е температурата за покълване и поникване?

• Каква е температурата на почвата на определена дълбочина и има ли риск от измръзване?

 

 

 

 

ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА

• Каква е средната дневна температура през последните няколко дни?

• Има ли опасност от измръзване?

• Подходяща ли е температурата за пръскане?

• Има ли риск от заболяване?

• Кога е възстановена вегетацията през пролетта

( напр. над 5⁰С за зимна пшеница)?

 

 

 

 

ВЯТЪР

• Подходящо ли е да се пръска – силните ветрове правят пръскането неефективно?

• Дали условията са оптимални за цъфтеж и опрашване?

* винаги знаете скоростта на вятъра във вашето поле и можете лесно да планирате дейностите си по растителна защита.

 

 

 

 

ВЛАЖНОСТ НА ВЪЗДУХА

• Има ли риск от заболяване?

• Оптимални ли са условията за цъфтеж и опрашване?

* винаги сте стъпка пред болестите и насекомите.

 

 

 

 

ВЛАЖНОСТ НА ЛИСТАТА

• Има ли риск от заболяване?

• Подходящо ли е да се пръска?

*изчислява часовете, когато листата са били мокри. Тази информация ви помага да вземате навременни решения за растителна защита.