Селското стопанство бързо се превръща в надпревара за въоръжаване в технологично отношение, за напредък в автоматизацията и оборудването.
Все по-често тези, които възприемат тези постижения по-бързо от останалите, се отделят по отношение на доходността и в крайна сметка рентабилността.
Наблюдението на посевите не само отнема много време, но е и скъпо упражнение. Независимо от това е от решаващо значение да се открият навреме потенциални проблеми като болести и вредители, за да се отстранят.
Някога са били използвани пилотирани полети и инспекции на земята, за да се инспектират посевите за неприятности и да се следи състоянието на почвата и нивото на влагата. В днешно време тези услуги са заменени напълно от „мултиспектрални сензори“, които картографират посевите и полетата.
Напредвайки далеч от скромната камера, монтирана на безпилотен самолет, новите мултиспектрални сензори са способни да улавят не само изображения с висока разделителна способност на поле, но също така и невидимата инфрачервена светлина.
Този вид картографиране не е новост в земеделието или управлението на околната среда.
Агрономите и природозащитниците рутинно използват близки инфрачервени (NIR) и мултиспектрални изображения, заснети от спътници, за да наблюдават широки промени в растителността и здравето на културите.
Но с разделителна способност от 30 см на пиксел, дори най-новите сателити могат да предоставят само общ поглед и дори тогава резултатите могат да бъдат с ограничена употреба поради облачност или други атмосферни условия.
Въздушното мултиспектрално улавяне на данни не е предназначено да замени сателитните данни, а да подобри използването им чрез изображения с по-висока разделителна способност, които до голяма степен не се влияят от димната мъгла или облачната покривка.

Инспекцията на посевите чрез дрон е на челните редици в подкрепата за управление на здравето в селското стопанство и околната среда. Съвременното мултиспектрално картографиране със сензори, носени от безпилотни летателни апарати предоставя най-изчерпателните данни за оценка на потенциалния добив и готовността за прибиране на реколтата.
Сензорите могат да уловят спектралните ленти и да предоставят точни и използваеми данни за изключително подробен анализ и лесно създаване на RGB карти. Дават точна информация за здравето на посевите като: производството на хлорофил, идентификация на плевелите, DEM / DSM и различни стандартни индекси за здравето на културите, включително NDVI, OSAVI, NDRE и CIR.
Дронът оборудван със сензори, разпознава зелени, червени, червени краища и близки инфрачервени дължини на вълната. Този шеметен набор от възможности за изобразяване означава, че заснетите изображенията улавят не само „видимите“ аспекти на полето.
Използвайки GPS и инерционни данни, налични от сензора, могат да се планират маршрути за картиране и изображения, изпратени обратно на всяко устройство, било то смартфон, таблет или компютър. След това фермерите могат да вземат решения в реално време относно поливане, торене, унищожаване на вредители, засаждане и събиране на реколтата.

Помощта на мултиспектралните инспекции с дрон е неоспорима за фермерите:

• Идентификация на вредители, плевели и общи заплахи за посевите;

Journal of Economic Entomology, публикуват доклад ,в който се обръща внимание на факта, че селскостопанските култури подложени на стрес отразяват светлинните вълни по различен начин от нормалните растения.
Червеното отражение от растителността, от друга страна, показва съдържанието на хлорофил в растенията и активната фотосинтеза, а отражението в близост до инфрачервената светлина предоставя информация за клетъчната структура и вътреклетъчните въздушни пространства в листата и надземната биомаса.

Проучването установява, че стреса върху културите, причинен от вредители може да бъде открит чрез мултиспектрални изображения, базирани на безпилотни летателни апарати, които отразяват светлина на няколко дължини на електромагнитни вълни в едно и също изображение. Той може да рисува картина с висока разделителна способност с дължини на вълните, видими, както и невидими за човешкото око, и има голям потенциал за инспекцията на посевите.
Комбинирани в индекс, откритите дължини на вълните осигуряват мярка за цялостното здраве на растенията.

• Наблюдаване на слабости или счупвания;

• Откриване нивата на влага и топлина в почвата;

Температурното изображение може да предполага недостиг на влага (или прекомерно напояване) в посевите, което може да е признак за болест. Земеделските производители могат да използват тези съвременни знания, за да открият проблемите навреме, за да приложат решения, които в крайна сметка да спасят реколтата им.

• Наблюдение на проблемите с разстоянието между редовете и отчитане на отклонения в посевите;

• Идентификация на области с воден стрес;

• Определяне оптималните времена за поливане, торене и реколта;

Използвайки тези сензори, фермерите могат да идентифицират нивата на влага в посевите и да вземат информирани решения относно необходимостта от поливане и торове.
Усъвършенстваната технология за прогнозиране на времето също може да бъде интегрирана с тези данни за докладване, за да се определи
кога е препоръчително да се спре наторяването, например, когато дъждът е на път.
Изображенията, предоставени от дрона, могат да помогнат на фермерите да разберат дали е подходящ момент за прибиране на реколтата или дали да се задържи до оптималното време.
Всичко това се равнява на спестяване на вода и торове и в крайна сметка може да доведе до по-големи добиви.

• Управление на културите и здравето на почвата през сезона, от сеитбата до прибирането.

Намаляне на употребата на пестициди Подходът за „пръскане и молитва“ към торовете е не само скъп, но може да навреди на почвата и околната среда като цяло.
Дроновете с камери с висока разделителна способност и усъвършенствана технология за изображения могат да помогнат на фермерите да откриват вредители, преди да причинят катастрофални щети. Чрез внимателно наблюдение на посевите пестицидите могат да се прилагат по-точно или дори изобщо да се избягват.
Пазарът на безпилотни летателни апарати в селското стопанство ще продължи да се увеличава. Ръстът тук ще бъде обусловен от прецизното земеделие, част от което традиционно се извършва чрез сателитни изображения или от преносими или монтирани сензори в трактори.
Приложенията на Дрона,като средство за анализиране в селското стопанство в картографирането и проучването на реколтата осигуряват непосредствени ползи – управление на добива, навременно откриване на здравословни проблеми по културите, спестяване на време и средства в едно информирано торене и поливане.
Инспекцията на стопанствата с мултиспектралния дрон и генерираните на база изображенията точни RGB карти са инструмент за по-добро планиране на културите и управление на съвременното земеделие.