Дрона е ефективен инструмент за инспектиране на реколтата, за да могат фермерите да визуализират, изследват и прогнозират развитието и. 

Проучването на полето с дрон може да разкрие важни и обективни данни в реално време. Незабавната информация ви дава възможност да вземате навременни решения за управление на реколтата, които  да предотвратят потенциални загуби  и дори да подобрят производителността на вашите култури.

Пролетта е един от най-натоварените периоди през годината за земеделският производител. Обхождането на всички полета отнема време и предоставя ограничена информация. Картирането на полето с дрон  позволява да  се анализира цялото поле наведнъж, да се оцени здравето на растенията и да се определи какво е необходимо за допълнително управление.

 

Ето няколко начина, по които  можете да използвате дрон за проучване на пролетните култури:

 

1) Оценете развитието на културите  

 

Пролетното проучване с дрон може да помогне на производителите да определят дали  зимната реколта  е на път за прибиране до определена дата  или е достигнала зрялост на оптималния размер. Анализът на броя на растенията , базиран на изображенията от дрона, може  да разкрие ранните загуби, позволявайки на фермерите да оценят локализираните причини за неуспех (човешки или механични) и да преценят дали културата е икономически жизнеспособна за продължително управление и прибиране.

 

Много насаждения като зелето са особено податливи на  болести и гниене, което може да доведе до значителни икономически загуби. Разузнаването с дрон може да идентифицира редове или зони с щети или по-слаб растеж.

Мултиспектралните изображения на полето  позволяват на фермерите бързо да определят проблемите и да реагират, докато реколтата е все още на полето. Това предвиждане може да предотврати загубите  и да увеличи максимално качеството на реколтата чрез подходящо третиране и навременно  прибиране на реколтата.

 

2) Създайте карти с предписание за приложение на торове

 

Зимните маслодайни култури обикновено получават първата половина от планираното количество азот през пролетта. Изображенията на полето  от късна есен могат да бъдат съчетани с почвени проби  за да генерират карта с променлива норма, която да насочва прецизното прилагане на  торове.

По това време на годината зърнените култури също очакват своето пролетно внасяне на азот. Пролетното картографиране с дрона може да помогне за определяне на полеви области, които биха се възползвали от ранното приложение на азот . Особено за късно засети култури, които нямат развитие на корени и странични издънки, селективното прилагане на азот може да осигури мощен тласък на развитие.

 

3) Разберете топографията на парцела и  вземете решение за най-доброто използване на земята

 

Заснемането  с мултиспектрален дрон може ясно да идентифицира  неравномерен растеж на реколтата. Точното локализиране на райони с по-ниска ефективност (или свръхпроизводство) позволява на земеделските производители да проучат основната причина за това.

След като местата бъдат диагностицирани (като зони с ниска надморска височина, уплътнена почва или отклонения от типа на почвата), производителите могат да вземат информирани управленски решения.

Ако тази пролет ще засаждате  на ново поле, картографирането на почвата с дрон също е изключително полезно, за да разберете топографията на парцела и да вземете решение за най-доброто използване на земята. Визуализирането на различията в земеделските земи позволява на производителите да адаптират разпределението на реколтата си и  да разделят полетата за да използват максимално потенциала им.

 

4)  Локализирайте разпространението на плевелите  в полето.

 

Превенцията винаги побеждава лечението в борбата с плевелите!

Проучването на реколтата с дрон може ясно да идентифицира и картографира разпространението на плевелите в рамките на земеделско поле. С един поглед фермерите могат да преценят дали натиска на плевелите е достигнал икономически важен праг, за да оправдае третирането. Ако популацията на плевелите е ниска, фермерите могат да изберат да намалят или дори да се откажат от скъпите хербициди.

Ако натискът на плевелите е значителен, картографирането на селскостопанските полета може да локализира огнища на плевели, което позволява на фермерите директно да ги  третират с точно до GPS точки . Алгоритмите за мониторинг на културите могат след това да преобразуват картите на полето в предписващи карти за променливо приложение на хербициди – спестявайки пари на фермерите и намалявайки вредното влияние върху околната среда.

 

5) Идентифицирайте  бавно източващи или изсъхващи зони от полето

 

Изображенията от дрона могат лесно да открият бавно източващи се или изсъхващи зони. Картирането на полето с дрон може да се използва за създаване на нови дренажни карти или целеви полеви инспекции за отстраняване на неизправности.

 

Избегнете загубите в реколтата с пролетна инспекция на посевите с дрон

 

Данните от полето, заснети с мултиспектрален дрон, предоставят ясна и обективна информация за условията на отглеждане и растеж на насъжденията.  Тази инспекция  е полезена целогодишно,но през натовареният пролетен сезон предлага на земеделските производители възможности да вземат управленски решения в точното време, докато културите са все още на полето. Мониторингът на реколтата по време на сезона и бързата реакция могат да предотвратят загубата на реколтата, да подобрят производителността  и дори да увеличат добивите и.