Водещият принцип за здравето на почвата е, че това е процес, а не събитие. Каквито и проблеми да срещнете тази година, важно е да заложите  добра програма за здравето на почвата. Тя е основата, от която се градят всички успехи.

 

Подсигурете си текущи данни за почвата.

 

Точните, текущи данни за почвата са един от най-важните инструменти, необходими за изграждане на ефективна програма за здравето й.

В миналото събирането на данни на всеки четири години е било  обичайно.

Съвременните практики обаче са насочени към двугодишно или годишно събиране на почвени проби.

Годишното вземане на проби и тестване на почвата ще ви даде най-точната информация за текущото състояние на вашата почва, което ще ви позволи да създадете най-ефективния план за подобряването й.

В някои случаи може да работи двугодишен график за вземане на проби, но това оставя пропуски в информацията, от която се нуждаете, за да направите възможно най-добрия избор за вашите полета. Колкото повече данни събирате, толкова по-добре можете да усъвършенствате стратегията си, за да постигнете оптимални резултати.

 

Анализирайте данните, за да определите какви хранителни вещества трябва да добавите към почвата си.

 

Калций и магнезий

 

След като имате  данните от химичният анализ на почвата, анализирайте ги с поглед към елементи, които най-често се нуждаят от приложение. Калцият и магнезият са от решаващо значение за здравето на почвата. Най-общо казано, тези два елемента най-драматично влияят върху нейното pH.

 

Калий и Фосфор

 

Следващият елемент, който трябва да проследите е калият. Той е елемент, който най-често трябва да се добавя към почвата.

Фосфорът е третото най-често необходимо допълнение на почвата. Когато определяте дали трябва да добавите калий, фосфор или и двете, конкретната култура, която възнамерявате да засадите, често ще ръководи вашия избор.

 

Други хранителни вещества

 

Други елементи, които може да са необходими, включват сяра, бор, цинк и манган. Ако трите елемента, обсъдени по-горе, са на желаните нива, тогава помислете за добавяне на някой от тези.

Докато други елементи също са важни за здравето на растенията, те не се добавят толкова често към почвите. Независимо от това, познаването на нивата им може да хвърли светлина върху това, колко ефективно културите могат да  усвоят  хранителните вещества.

 

Използвайте данните от теста на почвата за да картографирате вашето стопанство, да изградите стратегия на прецизно управление и за да  планирате  бюджета си.

 

След като определите нуждата на вашата почва от допълнителни елементи, разработете бюджет, който отговаря на тях, като същевременно вземете предвид финансовите ви ограничения.

Ключът е да продължите напред. Големите проблеми с почвата не се развиват за една нощ и не могат да бъдат отстранени бързо. Често, за да останете в селскостопанския бизнес в дългосрочен план, трябва да правите постепенни подобрения, за да преминете през текущата година и да поставите основата за по-добри резултати в бъдеще.

Подобряването на здравето на почвата по печеливш начин е предизвикателна задача. Ако като собствениците на земя и фермери разполагате с безкрайни запаси от пари, постигането на добро здраве на почвата би било лесно. В противен случай за да подобрите успешно както здравето на почвата, така и рентабилността,  се нуждаете от план, с точни данни за оценка на напредъка и гъвкавост  за да правите промени в стратегията си за управление на здравето на почвата, когато е необходимо.

 

Няма две еднакви ферми.

 

Едно от основните предизвикателства за постигане на оптимално здраве на почвата е, че няма две еднакви полета. Всяко  има различия в почвата и е било управлявано по различен начин през времето.

Когато прилагате вашите практики за управление на хранителните вещества в почвата, важно е да започнете с план за всяко поле отделно от стопанстшото, за да подобрите здравето на почвата с течение на времето.

Отнело е десетилетия и повече на вашите полета, за да развият настоящите си условия, а процесът на оптимизиране на здравето на тяхната почва може да бъде дълъг.

Наблюдението на всяко поле, докато работите за подобряване на състоянието на почвата и извършването на подходящи корекции, докато напредвате, е жизненоважно за добър план за управление на хранителните вещества. Въпреки че няма да можете да подобрите драстично здравето на почвата за една нощ, всяка стъпка, която предприемате, е важна за постигане на възможно най-добри резултати.

 

Развийте цели.

 

Разработването  на цели за подобрение  за всяко поле е ключов компонент на всеки план за управление на хранителните вещества. Без конкретни цели подобрението на една оценка е много трудно за провеждане. Вашият план трябва да включва 2-годишни, 5-годишни и евентуално по-дългосрочни цели, в зависимост от продължителността на връзката ви със земята.

Какви цели трябва да си поставите?

Повечето биха казали, че подобряването на доходността е най-големият индикатор за успех, но доходността не винаги се изразява в ефективност. Добрият план за управление на хранителните вещества трябва да бъде внимателен към рентабилността и да се стреми да повиши печалбата и здравето на почвата едновременно.

 

Дайте приоритет.

 

Точно както първо бихте изплатили кредитните си карти с най-висока лихва, ще искате да дадете приоритет на нуждите за здравето на почвата на най-проблемните си полета пред тези, които се представят сравнително добре. Докато вървите напред, непрекъснато измервайте и оценявайте напредъка и правете корекции на своите приоритети и стратегия по пътя.

Редовното вземане на проби и картографирането на стопанството ви позволяват да правите подходящи промени в практиките си, когато видите подобрение и да поддържате бизнеса си  възможно най-печеливш.