Макроелементът калий (K + ) се изисква в големи количества от рапицата, подобно на азота.

Калият е различен от повечето други основни хранителни вещества, тъй като не става част от структурните компоненти на растението. Вместо това по-голямата част от калия в растенията остава разтворен в клетъчния сок. Това позволява доста бързо освобождаване на калий обратно в почвата.

 

 • Ензимното активиране е една от основните функции на калия в растението. Ензимите са протеинови комплекси, които катализират химичните реакции. Повече от 60 ензима трябва да бъдат активирани от калий. Това активиране се случва, когато калиеви катиони (K + ) се свързват с повърхността на ензима, променяйки формата на ензима и позволявайки на активния център на ензима да се прикрепи към субстрата си по-бързо и правилно.

 

 • Калият също помага за  регулирането на използването на вода в растението. Благоприятното водно състояние се поддържа по няколко начина. Калиевите катиони, разтворени в клетъчния сок, изпълняват основни осмотични функции. Осмозата е тенденцията нивата на водата да се изравняват между различни области, разделени от пореста мембрана.Калият е основният разтворен йон в клетъчния сок и осигурява по-голямата част от осмотичното привличане на вода в корените.

 

 • Калиевите катиони също така поддържат управлението на водата в растенията чрез решаващата си роля в регулирането на загубата на вода (наречена транспирация) от порите(устица) в листата. Например, фотосинтезата спира по време на тъмнина, а нуждата от хранителни вещества и вода намалява значително през нощта. Растенията са разработили система, която затваря устицата по време на тъмно или по време на суша. Калиевите катиони, в комбинация с хлор, калций и някои хормони, са отговорни за управлението на отварянето и затварянето на устицата.

 

 • Осмотичната активност на калия също осигурява физическата сила, която разширява клетките по време на растеж.  Калиевите катиони (K + ) привличат вода и надуват клетката, като я разтягат до нов по-голям размер. Растенията с дефицит на калий могат да показват ниски темпове на растеж и малки клетки.

 

 • Енергийните отношения в растението се влияят от калия. Калият влияе на фотосинтезата на няколко нива. Калият (K + ) е основният йон, който уравновесява водородния поток (H + ) по време на фотосинтезата в хлоропластите. Калият също така поддържа благоприятен градиент на рН в хлоропластите за получаване на фосфатни енергийни съединения.

 

 • Калият е необходим за усвояването на азота и синтеза на протеини. Калиевите катиони са основните противойони, които балансират нитратите по време на транспортиране и съхранение във вакуоли. Много стъпки от протеиновия синтез изискват високи нива на калий.

 

Усвояването на калий от рапицата е бързо по време на ранните етапи на растеж и намалява до края на цъфтежа. В резултат на това нивото на калий е най-високо в разсад от рапица и спада постоянно до зрялост .

 

При висока  плодовитост и добър растеж, рапицата може да абсорбира повече калий, отколкото е очевидно необходимо.

С узряването на рапицата нивото на калий в листата намалява, докато нивото на стъблото се увеличава. При прибиране на реколтата стъблото и сламата съдържат около един до два процента калий. За разлика от азота и фосфора, съдържанието на калий в семето (0,8 до 1 % калий) е ниско спрямо стъблото. 

 

калий

 

Много полета не показват дефицит на калий, защото:

 

 • Почвените резерви обикновено са високи. Въпреки това, само около един процент от този калий е наличен за усвояване от растенията във всеки даден момент.
 • Еродиращите глинени частици възстановяват наличните нива на калий в почвата.
 • Рапица има силна способност да намира и абсорбира калий.
 • Седемдесет и пет процента от калия, поет от рапица, пшеница, ечемик и грах, се връща на полето в сламата. Съотношението е по-високо при овеса и по-ниско при лещата и лена. Калият се освобождава бързо от растителните остатъци, тъй като повечето са в неорганична форма.

Ако почвените тестове покажат по-малко от (150 части на милион) калий, тогава рапицата може да покаже реакция на добива при прилагане на калий.

 

 

Песъчливите или торфени почви са най-вероятните типове почви с много ниски стойности на калий. Други фактори, които увеличават вероятността от дефицит са:

 

 • свободна вар в зоната на вкореняване
 • кисела почва
 • лош дренаж
 • хладни температури
 • уплътняване на почвата
 • плитка коренова зона

 

Симптомите на дефицит на калий включват:

 • Жълтеникавокафяв „изгорял“ вид на ръбовете на листата и петна в по-старите листа
 • Най-напред ще пожълтяват долните листа (поради мобилността на калия в растението и преместването на хранителните вещества от долните към горните листа)
 • Неравномерна зрялост на шушулките

 

Дефицитът на калий намалява общия растеж на рапица, но в по-малка степен от дефицита на азот или фосфор. Тъй като калият е подвижен в растението, недостигът първо се вижда при по-старите листа. Краищата и областите между вените на по-старите листа са склонни да станат бледозелени или жълти, последвани от изсъхване. Пожълтяването може да се появи първо в средните листа , ако се наблюдава на етапите на цъфтеж. В тежки случаи листата умират, но остават прикрепени към стъблото. По листата могат да се появят малки бели петна. Растенията са склонни към увяхване на обяд.

Зърнените култури са по-чувствителни към почви с дефицит на калий от рапица. Симптомите при зърнени култури се появяват като парене или обгаряне на долните листа. Изгарянето започва от върха на листа и продължава надолу по ръба.

 

Поставяне на тор

 

Калият е сравнително неподвижен в почвата (по-малко подвижен от азота, но повече от фосфора), така че поставянето в близост до корените е важно.

 

Със семената

 

Високият солеви индекс на калиевия тор ограничава количеството, което може безопасно да се прилага близо до семето. Рапицата има много по-ниска толерантност към калий, поставен до семената, отколкото зърнените култури .

Безопасните нива на калий, поставени със семената, ще бъдат същите като безопасните нива на фосфор. Когато и калий, и фосфор се поставят , комбинираната норма не трябва да е по-висока от безопасната норма на фосфор, поставен със семената.

Поради чувствителността на рапицата към калиев тор, поставен със семената, по-препоръчително е поставянето на лента далеч от реда . Поставянето на страничната лента е ефективен метод, а разделянето между тора и семената намалява риска от увреждане на покълналите семена. Торенето преди сеитбата също е ефективен и безопасен метод, а калиевият тор може да бъде смесен  с други хранителни вещества.

 

Листно

 

Предлагат се и листни калиеви продукти, но листно приложените нива на калий са много по-ниски от лентовите и няма да доставят достатъчно хранително вещество, за да се постигне максимален потенциал за добив.

 

Време за прилагане

Ефективността на лентите не трябва да се различава значително между есента и пролетта, освен ако почвата е много песъчлива и подложена на загуба на излугване при условия на силно топене на снега или пролетни валежи. В този случай се предпочита пролетта.