Създаването на насаждения пряко влияе върху добива. Но често не се  знае какъв е ограничаващият фактор за този сезон или  област.  Царевицата например, страда от оскъдността или сгъстеността  между отделните растения.

За щастие, неравномерното засяване на царевично поле може потенциално да бъде отстранено с бързи и точни решения за презасаждане – ако знаете къде и как да реагирате. Наличието на много точен брой растения за всеки ред от полето може да ви даде тази информация и така да избегнете загуби.

 

Сеитбата на царевица влияе на добива

 

Създаването на насаждения  влияе на променливостта в растителната популация, появата на разсада и разстоянието между растенията. Агрономически изследвания показват, че 60% от  царевичните полета могат да подобрят добива с 50%  просто чрез намаляване на разстоянието между растенията.

Постоянният спад в очаквания добив поради ниска растителна популация подчертава значението на бързите решения за презасаждане.

Но е трудно да се реагира на време, ако не  можете да идентифицирате проблема.

 

 

Какви фактори влияят върху поникването на царевицата?

 

Качеството на семената и много други променливи влияят върху появата на царевицата.

Факторите на околната среда като времето, почвените условия, температура и наличната  влага, които подпомагат поникването.

Механични проблеми като състояние на оборудването и практики също могат да повлияят.

И накрая, други външни фактори като плевели, вредители и болести могат да бъдат ограничаващи фактори за производителността навсякъде.

С толкова много компоненти за балансиране на големи площи е предизвикателство да се анализира напълно и точно състоянието на насажденията.

Как можете да получите най-добрата информация, за да увеличите максимално производителността на всяко поле?

Започнете  с точни данни!

 

Ефективното проучване на реколтата води до прецизни решения

 

Проучването на реколтата в началото на сезона е от съществено значение за улавяне и обмисляне на възможностите за презасаждане. Но проучването на реколтата отнема време да се прави лично и рядко обхваща цялото поле.

Мониторинга на реколтата с дрон е решението за бързо и изчерпателно картографиране на царевичните полета.

Но само полеви изображения не са достатъчни. За да вземете точни решения, имате нужда от комбинация от специфични за местоположението данни и статистически анализ. С други думи, имате нужда от нещо повече от карта, имате нужда от план за действие.

Това се случва с помоща на специализиран софтуер, който преобразува събраните от дрона полеви данни в полезна информация, която да се използва през  сезона.

 

Изображенията от дрона показват голямата картина

 

Те ви предоставят пълен изглед на всеки ред във вашето поле. След това софтуера със специани алгоритми  извършва  анализ, за ​​да подчертаете визуално проблемните места. Сега можете да спрете да се лутате по терена и да спестите време, като отидете директно до диагностицираните горещи точки.

Така се спестява време за проучване и се ускорява вземането на решения за презасаждане или други опции за управление, като контрол на плевелите.

Минимизирането на променливостта в разстоянието между растенията е съществен фактор за максимизиране на растежа и добива на царевицата. Но изчисляването на тези подробни статистически данни е тромаво и изисква множество последователни ръчни измервания. В крайна сметка резултатите са само представителна полева извадка, а не пълен изглед.

 

Лесният за използване софтуер  предоставя прецизен анализ на реколтата за изключително кратко време.

 

  • Събирайте полеви изображения в ключови моменти за вземане на решения (след поникване или управление на плевелите)
  • Получете точен брой растения в полето и визуален преглед на променливостта на растителната популация
  • Използвайте инструмента за GPS местоположение, за да отидете директно до проблемните места за локализирана диагноза
  • Използвайте експортираните данни от  софтуера за управление на прецизност и генериране на предписания.

 

Прецизните решения започват с приложими данни

 

Проучването на реколтата с дрон не може да ви замени на полето.  Но може да бъде съюзник за спестяване на време, за да насочите усилията си за проучване на реколтата за най-ефективното използване на вашето време. Въоръжени с точни данни, можете да се възползвате максимално от обещаващия сезон на царевица тази година.

 

Нашият екип се справя с мониторинга на посевите  вместо вас и предоставя  точни резултати в кратък срок .

Ние  ви предоставяме данните, вие вземате  решенията.