Услуги

Услуги за
прeцизно земеделие

Интуицията и късметът означават все по-малко, когато технологията навлиза и ви позволява да вземате решения, основаващи се на данни.
Най-лесният начин да разберем прецизността в земеделието е да мислим за нея като за всичко, което прави практиката на полето по-точна и контролирана. Ключов компонент на този подход за управление на земеделието е използването на информационни технологии и широк спектър от елементи като: GPS системи за контрол, сензори, безпилотни летателни апарати, механично вземане на проби от почвата, автоматизиран хардуер, телематика и софтуер.

Почвени проби и анализи

Управлявайте процесите в стопанството си с максимална прецизност и ефективност, редуцирайки загубите и запазвайки ниска себестойност на продукцията си.

Листни анализи

Управлявайте процесите в стопанството си с максимална прецизност и ефективност, редуцирайки загубите и запазвайки ниска себестойност на продукцията си.

Облитания с дрон

Управлявайте процесите в стопанството си с максимална прецизност и ефективност, редуцирайки загубите и запазвайки ниска себестойност на продукцията си.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content