Листни анализи

Агро гигант

Листни анализи

По същество анализът на листата предоставя критичната информация, необходима, за да се гарантира, че всички решения за храненето на културите са точни, ефикасни, рентабилни и отговорни.

Ползи и предимства от листните проби и анализ

Определяне липсата на хранителни вещества
Постигане на максимален добив, чрез стимулиране на потенциала на растенията
Широкоспектърен анализ на 12 хранителни вещества- N, P, K, Mg, Са, 5, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Мо
Навременно диагностиране на проблема, за да се предотврати негативния ефект от потенциален недостиг на хранителни вещества
Диагностика за наличие на т.нар. „Скрит глад“, макар и без видими симптоми
Разграничаване на „добрите“ и“лошите“ области във вашето поле
Създаване на препоръка за прилагане на нужния тор.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content