Почвени проби

Агро гигант

Почвени проби

Притежавайки и комбинирайки един определен набор от почвени тематични карти за вашето стопанство, базирани на подробни почвени проучвания, ще можете да управлявате процесите в стопанство си с максимална прецизност и ефективност, редуцирайки загубите и запазвайки ниска себестойност на продукцията си.
За да Ви помогнем да установите ,в каква степен това уникално почвено разнообразие се отразява върху развитието на културите, количеството и качеството на продукцията , ние от Агро Гигант Ви осигуряваме необходимото оборудване и прилагаме най-съвременни технологии и методи за да проучим, опишем и картираме стопанствата Ви.

Автоматична почвена сонда

Напълно автоматичната почвена сонда на Агро Гигант е предназначена за проби на дълбочина 0-30 cm, като дълбочината може да се коригира според нуждите на клиента. Работи във всички почви, включително пясъчна, глинеста, твърда, компактна и суха почва. С около 225 пръчки и 15 почвени проби на час Ви осигуряваме бързо и ефективно вземане на проби. В сравнение с ръчното събиране на почвени проби, броят на автоматично взетите и покритите площи е увеличен значително, без да е необходимо да наемате допълнителна помощ. Комбинирайки тази услуга с GPS система за навигация от Агро Гигант ще регистрираме точно от къде са взети пробите и ще ви помогнем да установите специфично за обекта управление на торовете.
По желание на клиента предлагаме цялата база данни с карти и показатели да бъде изградена в дигитален вид, съвместим с широко използваните програми за визуализация и прецизните GPS устройства на селскостопанските машини.

Агрохимичен почвен анализ

Набавянето и използването на точна информация под формата на аналитични данни е ключов фактор за вземане на правилни решения в земеделието.
От агрономическа гледна точка тази информация дава възможност за планиране на програма за торене, която е точна, навременна и не на последно място екологична.
Освен това навременното идентифициране на потенциални проблеми в определени зони дава възможност да бъдат предприети правилни действия и да се предотвратят загуби или скъпо струващи третирания.
Заедно с теренното посещение и взимане на почвени проби от Агро Гигант Ви предлагаме и почвени анализи за голям набор от макро и микро елементи, почвена текстура и листни анализи. Осигуряваме Ви по време на вземането на почвените проби да участва специалист, който да се съобрази с особеностите на терена, почвеното различие и отглежданата култура. За да бъдем максимално полезни на клиентите си използваме най-добрите и най-новите аналитични уреди, управлявани от екип от опитни и квалифицирани служители.
Химичният анализ установява наличието на основни хранителни елементи в почвите и въз основа на установената запасеност, отчитайки почвено-климатичните условия, отглежданите култури и желания добив изготвяме препоръки за торене.

Агрохимичният анализ на почви, включва:

Киселинността на почвата рН
Специфична електропроводимост
Съдържание на органично вещество (хумус)
СЕС (Катионен обмен),
Микроелементи- Калий (К),Калций (Са), Магнезий (Mg), Натрий (Na), Желязо (Fe), Мед (Cu), Цинк (Zn), Манган (Mn), Бор (В), Молибден (Ма), Сяра (S) и Хлор (CI)
Орrаничен състав(%- пясък,%- глина,%- тиня)

Здравите почви означават здрави култури!

Тестването на почвата дава на фермерите ценна информация. която им помага да подобрят здравето на почвата.

 

Разчитаме на лаборатория притежаваща нива на акредитация BS-EN-1S0 9001: 2008 и 1S0 / 1ЕС 17025: 2005.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content