Тази седмица ще разгледаме връзката между изображенията за мониторинг на посевите направени с дрон и тяхното съвместно ползване с данните от почвените проби. На тази основа се създават по-ефективни и точни предписания за торене.

Събират се и се анализират почвените проби и след това се използват тези данни, за да се оцени добива на реколтата и да се направят карти с предписание за променливо приложение на семена, торове и хранителни вещества.

Макар да са точни данните от почвените проби, липсва детайлността на въздушните изображения в процеса на развитие на реколтата.

Тъй като все повече фермери използват дронове за картографиране на полетата, възникна въпроса – може ли да се използва корелацията между почвените условия и мониторинга на посевите , за да се разработят по-добри предписания за управление на земите?

Ако се използва NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), за да се подчертаят разликите във фотосинтетичната активност (здравето на растенията) в цялото поле, се забелязва съответствие и свързаност с някои от данните от почвените проби и здравето на различни области от новата реколта.

По същество NDVI е показател за здравето на растителността въз основа на това как растенията отразяват определени диапазони на електромагнитния спектър.

Важно е да знаете, че NDVI е показател за здравето на растението, а не начин за диагностициране на конкретно състояние. Това е по-скоро набор от количествено измерими улики за това, което в момента се случва на терена.

Отговор на въпросите и път към диагностициране състоянието на посевите може да ни дадът данните от почвените проби .

 

сонда
 • Прецизно пробовземане с помощта на:
 • Автоматична сонда;
 • Специализиран софтуер за трасиране и почвено пробовземане;
 • Софтуер за картиране на Вашите полета;
 • Почвени анализи за голям набор от макро и микро елементи, почвена текстура и листни анализи.

 

 • Използване на NDVI в съчетание с данни за картографиране на почвите за откриване на здравословни проблеми.
 • Точни инфраструктурни карти за разпределяне на полета и планиране на култури.
 • Прецизни данни за планиране на напояване.
 • Преброяване на растенията.
 • Бързо картографиране на степента на инвазия на вредители и болести в посевите.
 • Оценки на добива.
 • Оценка на борбата с плевелите
 • Всички оценки на полетата се изследват в кратък и рентабилен процес
dron

 

Ползата за производителите е очевидна – колкото по-специфично е предписанието , толкова по-ефективно ще бъде то, давайки възможност да се спестят пари, като се фокусира намеса върху областите, които имат най-голяма нужда от нея.