Фертигацията е метод за прилагане на торове, при който разтворените торове се доставят до културата чрез напоителната система.

 

Тази технология предоставя възможност за прилагане на точни количества вода и торове върху културата и следователно, ако е проектирана правилно, може да бъде важна технология за прецизно земеделие.

Обикновено концентрираните разтвори на тор се приготвят в резервоари и след това се инжектират във водата за напояване с помощта на инжектори за тор. Напоителната система може да бъде капково напояване, спринклерна система, шарнир или различни конфигурации на хидропонни системи.

Какви са свойствата на фертигацията, които я правят технология за прецизно земеделие?

 

Точна сума. Фертигацията позволява прецизно и целенасочено внасяне на вода и торове. За разлика от разпръскването на торове, капковото напояване позволява да се прилагат точни количества вода и торове в непосредствена близост до кореновата зона на всяко растение.

 

Точно време. Хранителните вещества могат да се прилагат в момента, в който са най-необходими за културата. При липса на система за фертигация е трудно или дори невъзможно да се прилагат торове, когато растенията са по-големи и достъпът до полето е ограничен. В такива случаи торовете често се прилагат твърде рано, което води до загуба на хранителни вещества поради излугване, оттичане, изпаряване и др.

При повечето видове фертигация това ограничение не съществува. След като системата за фертигация е инсталирана, торовете могат лесно да се прилагат в правилния етап на отглеждане, според изискванията на културата.

 

Прилагане на точни количества торове.  Усъвършенстваните системи за фертигация могат да постигнат  точни дози на приложение чрез използване на високотехнологично оборудване, като инжектори и компютъризирани системи за управление, които са внимателно калибрирани и регулирани.

Освен това може да се използва повече от един резервоар за запаси, което дава на производителя гъвкавост да прилага различни комбинации от хранителни вещества към различни парцели или по различно време, като коригира различно съотношение на инжектиране за всеки резервоар.

 

Наличността на хранителни вещества и ефективността на усвояването са по-добри.

 Тъй като торовете се разтварят във вода за напояване, хранителните вещества могат незабавно да бъдат усвоени от растението, веднага щом бъдат приложени.

Какви са ограниченията за използването на фертигация в прецизното земеделие?

 

 

 

 

 

 

 

Ограниченията за използването на фертигация в прецизното земеделие често са резултат от дизайна на системата за фертигация:

 

  •   Полевите единици или полеви секции обикновено са предварително определени. Въпреки че всеки от тези полеви раздели може да се управлява поотделно, често е трудно да се реагира на вариации в рамките на този раздел на полето.
  • С изключение на няколко стартирания, повечето от съществуващите системи за фертигация все още нямат възможност да използват обратна връзка от сензори, инсталирани на полето, и съответно да коригират количествата на тора.
  • Когато променливостта между полетата във фермата е голяма (различни видове култури, различни етапи на растеж, различни условия на почвата и т.н.), наличието на един комплект резервоари за запаси за всяка напоителна глава не винаги е достатъчно гъвкаво, за да приложи точни количества тор и съотношения на хранителни вещества за различните полеви секции.

 

За да обобщим, фертигацията има потенциал да се счита за технология за прецизно земеделие. Чрез избора на системата, която е най-адекватна за културата и условията на полето и чрез правилното й проектиране, може да се постигне много висока точност на торене и напояване.