Представяме Ви 5 важни неща, които почвените проби и агрохимичният анализ ще ви кажат за Вашето стопанство:

 

  1. pH ( дали почвата  е кисела или алкална)
  2. Нива на макроелементи (това са големите три: азот, фосфор и калий)
  3. Вторични  микроелементи
  4. Текстура на почвата
  5. Количество органични вещества

 

4

 

 

Защо текстурата на почвата има значение?

 

Познаването на структурата на почвата ви е важно поради една основна причина: пространството на порите.

Корените на растенията се нуждаят от въздух, вода и хранителни вещества, за да живеят. Различните текстури на почвата ги доставят на различни нива.

 

Един от най-ограничаващите фактори за здравословен растеж на корените е количеството въздух, което почвата им осигурява .

 

Често срещано заблуждение е, че корените на растенията търсят вода или хранителни вещества, но те търсят въздух. Нуждаят от определено количество въздух, за да живеят. Ето защо уплътняването на почвата е нещо, което искате да избягвате във Вашето стопанство. Уплътнената почва може да удуши корените на растенията, като им откаже достъп до въздушни джобове. Тяхната липса кара растенията да загинат от преовлажняване в слабо дрениращи почви. Корените се давят, защото не могат да получат въздух.

 

Почвата с повече въздушни джобове е пясъчна по текстура.

 

Тя има големи пори, които пропускат повече въздух за корените на растенията, но тези пространства не поддържат добре водата и хранителните вещества в почвата. Поради това пясъчната почва се нарича „бързо дренираща“. Така че, ако имате пясъчна почва, трябва да поливате и торите по-често в по-малки количества, отколкото някой с глинеста почва.

 

Глинестата почва има малки въздушни джобове и не се оттича добре.

 

Тя също така създава повърхностно оттичане, ако се напоява твърде много наведнъж. Задържа по-здраво хранителните вещества, така че може да се наложи да торите по-малко или по-рядко.

 

5

 

 

Ниво на органична материя

 

Защо органичната материя има значение?

 

  • Органичните вещества подобряват глинестата почва, като слепват почвените частици в бучки с неправилна форма, които създават въздушни джобове.
  • Органичните вещества подобряват песъчливите почви, като увеличават способността им да задържат вода и хранителни вещества.
  • Храни почвените организми, които хранят нашите растения.
  • И помага за облекчаване на уплътняването на почвата.

 

Но както всичко в живота и тук трябва да се стремите количествата да са в „златната среда“.

Така че не прилагайте прекалено компост или други органични вещества върху почвата си. Вашата цел трябва да бъде да доведете нивото на органичните си вещества до  около 5%.

 

В почвата във Вашият район ще има изходно количество органични вещества.

Тези нива могат да бъдат ниски , може да имате повече органични вещества от необходимото, а  ако стопанството Ви е в по-топъл регион,  почвените организми могат да изядат тази органична материя по-бързо и  да се наложи да коригирате почвата си с органични вещества по-често.

Въпреки че има някои основни насоки за това, колко органични вещества трябва да прилагате върху почвата си, най- точно и ефективно добавяне  ще постигнете на база тест на почвата и пълен агрохимичен анализ.

Набавянето и използването на точна информация под формата на аналитични данни е ключов фактор за вземане на правилни решения в земеделието.