Прецизно земеделие

Когато става въпрос за тестване на почвата

Днес съществуват автоматизирани системи за вземане на проби от почвата предназначени за бързото събиране на висококачествени проби с помощта на GPS технология и осигурявне на точни и ефективни измервания. Тези технологии имат потенциал да предоставят богата информация, която фермерите могат да използват, за да направят своите операции по-ефективни. Не само оборудването и технологиите, използвани за [...]
Прочети още
listni probi

Как се вземат листни проби за анализ?

Полски култури   Събирането на листа, следва същата схема като при почвеното пробовземане. От всяко място се вземат по няколко листа. Стремжа е да се подбере последния напълно развит лист от растенията. Събират се само здрави листа (без корени и стъбла). Избягват се болни, затормозени, нетипични, замърсени и механично повредени растения. Листата се размесват добре [...]
Прочети още

pH на почвата във Вашето стопанство

Регулиране на pH на почвата при производство на земеделски култури. pH на почвата е мярка за относителната киселинност или алкалност на почвения разтвор и се представя върху 14-точкова скала. Киселинността на почвата се увеличава, когато pH падне под 7 (неутрално pH), а алкалността й – когато pH стане повече от 7. pH на почвата влияе [...]
Прочети още
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content