Регулиране на pH на почвата при производство на земеделски култури.

  • pH на почвата е мярка за относителната киселинност или алкалност на почвения разтвор и се представя върху 14-точкова скала. Киселинността на почвата се увеличава, когато pH падне под 7 (неутрално pH), а алкалността й – когато pH стане повече от 7.
  • pH на почвата влияе върху множество аспекти при производството на земеделски култури, включително върху усвояемостта на хранителните елементи, потенциала за токсичност на металите, ефикасността и разпадане на почвените хербициди и фиксирането на азота от бобовите култури.
  • pH на почвата трябва да се поддържа в неутралния до слабо киселинния диапазон (от 6,0 до 7,0) за зърнено-житни култури, но по-близо до неутралния (от 6,8 до 7,0) за фуражните бобови култури, които са по-чувствителни към алуминиевата токсичност в киселите почви.
  • На повечето места е необходимо редовно варуване на почвата за предотвратяване на окисляването й с течение на времето, дължащо се на естествени процеси и наторяване
  • Нормите за варуване се определят въз основа на типа почва, дълбочината на обработването й и качеството на варта.

Усвояемостта на хранителните елементи е силно повлияна от pH и е вероятно втората от най-важните причини за регулиране на pH на почвата. Връзката между pH на почвата и усвояемостта на хранителните елементи е показана на Фигура 1.

 

shema-ph