Капан за вредители ФЕРОМОН

Самостоятелни, високотехнологични капани за вредители с изкуствен интелект и камера с висока разделителна способност. Вредителите се анализират и разделят на категории. Данните се предават в реално време.

  • Автоматично разпознаване на вредителите
  • Автоматично преброяване на вредителите
  • Анализиране на данни и предлагане на решения
  • Дистанционно наблюдение
  • Запазване на данни в облачно пространство
  • История
  • Мобилно приложение

    Свържете се с нас