Управление на напоителни системи WaterControl

Универсален контролен блок за електромагнитни клапани

Спецификации:

 • Напълно самостоятелни
 • Комуникация в реално време
 • Интерфейс за измерване на вода и сензори за налягане
 • Изпитана система, която няма нужда от поддръжка
 • Индивидуално програмиране на електромагнитните клапани, базирани на сензори или в различни режими (отваряне и затваряне на всеки 10 секунди )
 • Програмиране на време за започване на работа – до 10 дневни стартирания

Предимства:

 • Дистанционен контрол и мониторинг на напоителната система
 • Автоматично или ръчно управление според графика на земеделските производители
 • Използване на водата, посредством множество променливи: консумация на вода, налягане, поток или според времето и почвените данни от метеорологичните станции
 • Карта на водата на полето и в културите, посредством NDVI и NDWI сателитни изображения
 • Автоматично записване на данни за водната консумация
 • Избягване на прекомерното напояване на полето
 • Известия в случай на неизправност
 • Бърз и лесен монтаж с възможност за индивидуална настройка

 

  Свържете се с нас